Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Aktiven Skiheis AS

ÅPEN LAVO LØRDAG 27.APRIL FRA KL 15-19.VELKOMMEN

NB : Har bobilparkering me strøm til 12 biler, kort avstand fra lavoen, tømming & vann lett tilgjengelig.

1.døgn kr 250 + strøm

2.døgn kr 200 pr døgn + strøm


Bobil parkering i påsken kr 250kr pr døgn + strøm, send mail tsteine@gmail.com , eller ring 91306788 for bestilling. Info lenger nede på siden.

INFO & OPPSUMERING UTVIKLING AKTIVEN SKIHEIS AS

Den 18.10.21 var vi i møte med kommune, orienterte om videre drift, salg, nedlegging & leiekontrakter. Kommune sa de skulle sende referat fra møtet, som skulle sendest til Kvamskogen Vel & banken, pr nå har ingen hørt noe fra kommunen.

Aktiven Skiheis AS , har nå lagt ut anlegget for salg & søkt etter evt folk som vil drifte Lavo, varmestue, kafe parkering & bobilplass. Det har vært liten interesse.

Aktiven har nå sagt opp driftstillatelsen på ene heisen, den må rivest i løpet av året ( ifølge taubanetilsynet), den andre heisen blir sagt opp i år. Desse blir lagt ut for salg på spotmarkedet i lag med, skidata system, snøkanoner(12stk, 4 faste & 8stk flyttbare, vannpumpe 1200l/min med vakuumpumpe, automatstyrt & prepareringsmaskin Leitner LH500. Dette kommer ut i avisen (skiheisen) i april.

Det er fortsatt til salgs & videre drift, men når avvikling, nedriving starter, er det for sent. Så nå inviterer Kolbjørn Steine for siste gang politikerer i kvam kommune , journalister til framvisning/ synfaring før det blir nedlagt. Jeg har brukt 37år på å bygge anlegget( minus 5år fra 1995-2000) Aktiven Skiheis eig Kolbjørn Steine fortsatt, men nå tar det rundt 1år å legge ned et livsverk pga kommune , fylke & stat.

mvh
Kolbjørn Steine

TIL LEIE! 

Noen som kunne tenke seg å leie/drive Lavo , parkering, bobilparkering evt varmestue? Ring Kolbjørn Steine tlf: 91306788 ved interesse.

TIL SALGS!

Aktiven Skiheis AS selges, ta kontakt med eier Kolbjørn Steine 
tlf 91306788. Visning ved avtale.BOBILPARKERING! (50m fra Lavoen)

Vi har nå i sommer/høst lagt opp strøm til 12 bobiler, dette er nå operativt ( blir strøm til 20biler til våren), tømming av toalett er plassert like ved parkeringen, sanitæranlegg under leilighetene.

Bestilling kan gjøres på mail: tsteine@gmail.com 

kr 250 i døgnet + strøm ( vipps : 706746 Bobil Parkering )
Kontakt : 91306788/91363376 
For kode til nøkkelboks ( ved inngang varmestue ) & kode sænitæranlegg.

         

Slik utviklingenen har vært for Aktiven Skiheis AS de siste årene, har Kolbjørn Steine som eigar bestemt å stenge all virksomhet som er knytta til eidendom & leigeområder vi har. All motorferdsel på området blir forbudt, uten avtale med eier. Det er kun grunneier som har rettigheter i området, det vil og gjelde broen over "kvennelva", kvanndalsvegen blir ikke berørt.
 
Grunnen til dette er : Forskjellsbehandlingen er et rekkefølgekrav fra 2011, som er begrunna med trafikksikkerhet for biler og mjuke trafikantar, men det er kun gjeldene fra ungdomsheimen til Landhandelen ( naf). Vest fra Landhandelen mot Bergen er det mer hytter & flere avkjøringer & godkjent utbygging, fårstå det, de som vil!
 
mvh
Kolbjørn Steine

Informasjon sesong 20/21

Vi kommer desverre ikke til å åpne skianlegget denne sesongen.Årsakene til dette er flere.
Korona stengte oss ned i mars, kom sent i gang med sesongen, 16 driftsdager. Søkte om kompensasjon, fikk nærmest ingenting       (14000kr).Planla utekonsert i sommer, men ble for vanskelig med tanke på smittevern, bordservering osv,(dette var et initiativ fra en av våre kunder)
For noen sesonger siden kom taubanetilsynet med noe som de kaller, spesielle inspeksjoner.
Dette slår ut på heiser som er mer enn 15år, eller på antall timer. Disse pålagte vedlikeholdskostnadene blir alt for store for oss, spesielt nå, uten inntekt fra mars av.
Dette er noe vi ikke kan starte på evt før vi vet hva som skjer i området, tenker da på, rekkefølgekravet, reguleringsplan , utvikling i området. Dette er noe kommune/ fylke må svare på før vi kan starte på noe. Trenger inntekter for å investere.NB : heisene våre er godkjente & operative som de skal, men dette er pålegg som kommer.
Har håp om å drifte lavo som normalt, viss serveringsreglene kommer seg noe etter nyttår! Dette er noe vi trenger, for å dekke utgifter selv om ikke heisene blir operative.Notat til  og fra møte og befaring.

Befaring og møte mellom Aktiven Skiheis AS, Kvam herad, v/rådmann, ordfører og planlegger og Kvamskogen Vel 13.1.2021. 


Det vises til henvendelse 16.4.2020 fra Aktiven Skiheis AS, Kolbjørn Steine,  v/adv. Andreas A. Skylstad  hvor Aktiven Skiheis AS ønsket at det ble tatt en avgjørelse vedrørende trasé for tunnel under Kvamskogen. Slik avgjørelse er nå tatt, tunnelen skal gå inn i Steinsdalen og ha utgang i Eikedalen.  Slik sett er alt lagt til rette for å kunne planlegge videre utvikling av Aktiven Skiheis AS.


I brev fra Kvam herad 8.5.2020 svarer kommunen at selve tunnelvalget ikke vil få betydning for Aktiven Skiheis AS, ettersom alle påhogg som er foreslått ligger langt fra eiendom gnr.19 bnr 740 med flere.


Kvam herad gir 14.10.2020 tilleggsinformasjon til Aktiven Skiheis AS knyttet til rekkefølgekravet og krav om gang- og sykkelveg fra Tokagjel til NAF.  En forenklet reguleringsplan i denne sammenheng er nå igangsatt i begynnelsen av juli 2020. Denne vil kunne føre til at rekkefølgekravet opphører. Opphør av rekkefølgekravet vil  få positiv betydning for utvikling av området knyttet til Aktiven Skiheis AS. Imidlertid  er det ennå ikke avklart  når rekkefølgekravet opphører.


Kvamskogen Vel var på befaring og i møte med Aktiven Skiheis AS v/Kolbjørn Steine 21.9.2020.

Vi var imponert over det arbeidet som er gjort til nå og ønsker at Aktiven kan få utvikle seg videre til glede for hytteeierne på Kvamskogen.


Kvam herad har etter dette gjort vedtak i kommunedelplanen for Kvamskogen om at senterområdet, som til nå har vært definert omkring Ungdomsheimen hvor også Ativen Skiheis AS ligger, skal flyttes til området rundt NAF.  Slik flytting av senterområdet vil kunne få negativ betydning for utvikling av Aktiven, slik Kolbjørn Steine ser det. Han ber derfor om at senteraktiviteter fortsatt også knyttes til hans område i kommunedelplanen.  Aktiven Skiheis AS har sendt en mulighets-skisse  til uttalelse  fra  Kvam herad. Den er ikke behandlet med henvisning fra kommunen til rekkefølgekravet.  I området fra NAF til Eikedalen foreligger det ikke noe rekkefølgekrav fordi reguleringsplanen kommunen har utarbeidet her ikke er vedtatt ennå, men lagt på vent pga vedtaket om å lage tunnel under hele Kvamskogen. Dette fører så til at alle grunneiere i området fra NAF til Eikedalen,  kan få godkjent reguleringsplaner for hyttebygging uten hensyn til rekkefølgekravet. Dette oppfattes som svært urettferdig fra Aktiven Skiheis AS, og er selvsagt uheldig, slik også Kvamskogen Vel ser det. 


Aktiven Skiheis AS har kjempet for utvikling av sitt område helt fra 1985. De har bygslingsavtaler og eierskap i sitt område og er avhengig av å kunne utvikle området videre. Det er derfor viktig for 
dem , snarest å få godkjenning på bygging av nye leilighetsbygg for å kunne finansiere videre utvikling av Aktiven til et helhetlig  aktivitetstilbud til hyttefolket på Kvamskogen. Kolbjørn Steine trenger hjelp fra Kvam herad i denne sammenheng. Skissen til mulig utvikling legges ved. Mulig utbygging av tomter utenom hans eiendom/bygsling, er nå krysset ut, ettersom grunneier  i dette området ikke ønsker at dette tas med.


Slik situasjonen  er nå, med koronaproblemene og manglende muligheter til utvikling pga rekkefølgekravet, har Aktiven Skiheis AS sett seg nødt til å stenge ned bedriften i 2021.

Selv uten drift har bedriften er månedsutgift på ca. 44.000,- med en inntekt på 7.500,-.

Dette innebærer et årlig underskudd på kr. 438.000,-.  For å  kunne dekke dette, må Aktiven enten få støtte fra f.eks. Kvam herad, eller de må kunne få vedtak fra kommunen på å kunne bygge ut flere leiligheter. Broen over Kvennaelven som eies av Aktiven og Svein Holt, blir også stengt for all motor-ferdsel fra januar 2021. Her ønsker Kvamskogen Vel at det blir mulig å komme til enighet om hva som skal til for at broen holdes åpen.


Kvamskogen Vel ønsker å få til en løsning for Aktiven Skiheis AS i samarbeid med Kvam herad.

Vi håper derfor at den mulighetsskissen som er utarbeidet av Aktiven Skiheis AS kan ferdigbehandles i Kvam herad nå. Gjennomføring av utarbeiding av plan må kunne knyttes til opphør av rekkefølgekravet, men  må likevel  kunne behandles ferdig med dette som utgangspunkt.


Kvamskogen Vel ønsker at vi i møte og på befaring på Aktiven Skiheis AS 13.1.2021 kan bli enige med Kvam herad om følgende :


1.
Mulighets-skisse  datert mai 2019

Denne har i seg mange gode forslag som også Kvamskogen Vel har med i sin Strategi- og handlingsplan fra 2021-2024. Det ønskes nå at denne behandles i Kvam herad  med forutsetning  om videre planlegging/regulerling og gjennomføring når rekkefølgekravet er opphevet. Kvamskogen Vel ber om at Aktiven Skiheis AS får hjelp av Kvam herad i det videre arbeidet.

 

2. Støtte til Aktiven Skiheis AS ved snarest å godkjenne bygging av leilighetsbygg.

 

3. Koronastøtte fra Kvam herad til Aktiven Skiheis AS.

 

Kvamskogen Vel

eva_sign

Eva Grimstad

styreleder

 

Notat fra møtet 13.1.21:

Etter en befaring i hele området, ledet av Kolbjørn Steine, var det møte i kafeteriaen på Aktiven.


På befaringen opplyste Kolbjørn om alt arbeidet og alle private investeringer han hadde gjort på Aktiven, noe som var ganske imponerende. Han forklarte også at alle inntekter over 20 år var gått tilbake til Aktiven for å gjøre tilbudet bedre til hyttefolket. Problemer knyttet til manglende muligheter til å utføre vedtatte planer, bl.a. pga rekkefølgekravet, ble tatt frem som den viktigste grunnen til at han nå i 2021 måtte stenge hele anlegget pga manglende inntekter til drift.

Det var stor forståelse for de problemene han la frem fra ordfører, rådmann og planlegger.


I møtet etter befaringen gikk vi inn på hva som kunne gjøres fremover for å sikre videre drift og utvikling for Aktiven AS.


Det var enighet mellom kommunen, Aktiven AS og Kvamskogen Vel om at den mulighetsskissen og de planene som var vist av Aktiven AS, var gode utgangspunkt for utvikling av området. Det var altså ingen motsetninger mellom kommunens planer knyttet til rullering av kommunedelplan for Kvamskogen, og planer for utvikling av Aktiven AS.  Spørsmål om hvordan flytting av "senterområdet" i planen fra Ungdomsheim-arealet og Aktiven AS til NAF/Landhandleriet, ville iflg. rådmannen ikke få noen praktisk betydning for utvikling av Aktiven AS, ettersom det blir lagt inn område for forretningsutvikling og fortetting med mangfold mv rundt skitrekkene. Når kommunedelplanen er ferdig behandlet i kommunen, vil den sendes på høring før den blir endelig vedtatt. I høringsrunden ønsker kommunen innspill også fra Aktiven AS.


Når det gjaldt spørsmålet om godkjenning av bygging av leilighetsbygg og evt. andre reguleringer og byggeplaner, kan disse vurderes av kommunen parallelt med at vi alle venter på at Statsforvalteren(fylkesmannen) skal trekke rekkefølgekravet.  Det vil kunne ta vel et år før dette kan skje, ettersom en reguleringsplan for forenklet gang- og sykkelveg først må godkjennes. Tidligere godkjent reguleringsplan for leilighetsbygget til Aktiven AS, vil kunne gjennomføres raskt etter at rekkefølgekravet opphører, dersom det ikke fremmes ytterligere motsegn.


Siste punkt som ble tatt opp i møtet var om Aktiven Skiheis AS kunne søke midler til påbudt oppgradering av heisene, og evt også midler til utarbeiding av områdeplan og reguleringsplan.

Det ble opplyst fra kommunen at det var mulig å søke Kraftfondet i Kvam om utviklingsmidler både til oppgradering av heisene og til områdeplan og reguleringsplan.


Møtet ble avsluttet etter vel 2 timer og det var optimisme knyttet til at både kommunen, Aktiven AS og Kvamskogen Vel ønsket et videre samarbeid for å kunne bidra til ønsket og nødvendig utvikling av Aktiven AS.

 

Eva Grimstad/14.1.2021


Mvh

Aktiven Skiheis AS

                      

PENGER PÅ SITT KEYCARD!

NB: Har dere keycard fra skidata, kan dere legge penger innpå kortet, og bruke det i varmestuen vår & i lavoen (registrerer kortet med navn & tlf nr i varmestue/heis) så slipper en gi ut kort/kontanter til sine unger.

Aktiven Skiheis AS

SKITREKKET FOR HELE FAMILIEN!
Skitrekket for heile familien med lette nedfartsløyper.
Kun 1times kjøring fra Bergen .

Ovanfor trekket er det flott turterreng, med preparerte løyper, mot Steinskvandalen.

AKTIVEN HAR TILBUDET FOR HELE FAMILIEN

  •  2 Skitrekk (800m) med 4 nedfartsøyper
  • 1 Skitrekk (200m) med 3 nedfartsløyper
  • 1 Barnetrekk (120m) med 1 nedfartsløype
  • Skiutleige
  • Afterski ( Lavo )
  • Varmestue
  • Gode parkeringsmuligheter i anlegget/ nærområdet
  • Plass til ca 80biler oppe ved anlegget

Åpningstider

Lørdag - søndag:
Kl. 10.00 - 16.00
Åpent hver dag i vinterferie og i påsken.

Nyheter

Aktiven Skiheis AS har nå utarbeidet et forslag til videre utvikling/utbygging i området rundt Aktiven.Det er nødvendig for at Aktiven skal overleve.

Aktiven & eier K.Steine har hatt mange saker/forslag til Kvam Herad til ingen nytte.

Nå vil vi henvende oss til Bergen & Omegn der kundene våre er. Planene for utvikling/utbygging er store.K.Steine kunne tenke seg å presentere foreløpig kart over området vi vil utvikle videre. Vi ser etter Advokat/Arkitekt & investorer som er interessert i Kvamskogen som et hytte, aktivitetsområde som kan brukes hele året. Eks : Hytter, leiligheter, heis, zipline & klatrepark osv.

Til Orientering: 

Familien K.Steine har bygd opp Aktiven fra år 2000, driftsdager har variert fra 1 -45 dager pr år. Det viser seg at videre drift og utvikling/ helårsdrift er fasiten,kun vinterdrift holder ikke.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn